Bitkilər ingiliscə

Bu dərsdə bitkilər ingiliscə mövzusuna dair yeni sözlər öyrənəcəyik.


Bitkilər ingilis dilində

İngilis dilində bitki adları

Bu məqalədə ingilis dilində bitki adlarından danışacağıq. Ümumiyyətlə, İngilis dilini sıfırdan öyrənmək istəyənlər və İngilis dili qrammatikası haqqında biliklərini "Beginner" və "Elementary" səviyyələrinə və ya daha yuxarı səviyyələrə gətirmək istəyənlər üçün ingilis dili kursları təklif edirik. Kurslar tamamilə pulsuz videodərslər vasitəsi ilə tədris edilir.

Bu dərsdə ingilis dilində bitki adlarından danışacağıq. Burada ağaclar və digər bitkilərin İngilis dilində adlarını tapa bilərsiniz. İngilis dilində bitki adları əsasən mülayim iqlimlərdə böyüyən ağacların adlarından ibarətdir. Lakin, digər iqlim zonalarında olan bitki adları da ingiliscə verilib.

Növbəti dərsimizdə isə biz ingilis dilində gül adları mövzusunu araşdıracağıq. Botanika mövzusu bununla məhdudlaşmır. Bugünkü dərsdə diqqətinizə ingilis dilində bitki adları ilə bağlı əsas tematik lüğət təqdim ediləcək. Dərsdə eyni zamanda ingilis dilində bitkilər mövzusuna dair marağınızı oyada biləcək maraqlı bir video sizi gözləyir. Əlbəttə ki, bu şəkildə ingilis dili öyrənmək bitkilər haqqında daha çox məlumat əldə etməklə yanaşı, eyni zamanda ingilis dilində söz ehtiyatınızı genişləndirə bilərsiniz.

Bir şeyə diqqət yetirin: elm adamları bitkilərin beynəlxalq Latın adlarını səbəbsiz olaraq istifadə etmirlər. Onların köməyi ilə hər bir bitkiyə xüsusi bir ad verilir, çünki hər bitkinin və ağacın çox sayda çeşidi var, bu nəinki müxtəlif dillərdə hətta eyni bir dildə fərqli adlandırıla bilər.

İngilis dilində ananas "pineapple" kimi tələffüz olunur. "Pineapple" sözü iki ingilis sözündən - şam və alma sözlərində ibarət olduğunu asanlıqla görə bilərik. Ananasın əvvəllər və çox ehtimalkı indi də Avropada bitmədiyini hamımız yaxşı bilirik. Avropalılar Amerikaya səfər etməzdən əvvəl bu meyvə haqqında heç nə bilmirdilər. Ananas ilk dəfə görəndə çaşmışdılar. Araşdırdıqdan sonra bunun iynəyarpaqlı bir ağacın meyvəsi olduğuna qərar verdilər və ona "şam alma" adını verdilər, çünki alma doğma torpaqlarında ən çox yayılmış meyvə olmuşdur.

İngilis dilində bir çox sözlər 2 müxtəlif sözün birləşməsi ilə əmələ gəlir, yəni. mürəkkəb sözlərdir. İngilis dilində tərəvəzlərin içərisində başqa bir maraqlı ad "eggplant" adıdır, yəni "badımcan" deməkdir. 18 -ci əsrdə Avropada bəzi badımcanlar ağ və sarı rəngdə idi. Qaz və ya toyuq yumurtasına bənzəyirdilər, buna görə də yumurtaya oxşayan badımcana "yumurta bitkisi" adı verildi.

İngilis dilində bir çox meyvə ağaclarının adları Azərbaycan dilində olduğu kimi "tree" sözünün əlavə edilməsi yolu ilə əmələ gəlir, məsələn: "mango tree" – manqo ağacı, "cherry tree" – albalı ağacı, "Apricot tree" – ərik ağacı, "Tangerine tree" – mandarin ağacı, "Pomegranate tree" – nar ağacı, "Fig tree" – əncir ağaçı, "Plum tree" – gavalı ağacı, "Apple tree" – alma ağacı və s.

İngilis dilində bitki adları

İngilis dilində bitki adları

Bitkilər mövzusunda ingilis dilində deyim və atalar sözləri

"To beat around/about the bush" - Kolun ətrafında vurmaq (Azərbaycanca analoqu: - Mıs-mıs damışmaq.(Bir sözü konkret olaraq deməmək, ətrafında fırlanmaq mənasında. Bu ifadə, bir adam bir şey konkret demədikdə, işarə ilə danışaraq, bəzi məlumatları çatdırmağa çalışarkən istifadə olunur.))

"An (old) chestnut" - köhnə şabalıd (Köhnə söhbət. Adətən insanların dəfələrlə eşitdikləri və artıq onlara gülməli gəlməyən bir lətifəni eşidərkən bu ifadəni işlədirlər.)

"to sow/plant the seeds of (suspicion/discord/something)" - Şüphə (fikir ayrılığı və s.) toxumu əkmək.

"The grass is always greener on the other side of a fence." - Ot hasarın o biri tərəfində həmişə daha yaşıldır. (Azərbaycanca analoqu: - Biz olmayan hər yer yaxşıdır.)

"To make hay while the sun shines." - Hava işıqlı olana qədər samanı hazırlamaq. (Azərbaycanca analoqu: - Dəmiri isti isti döyərlər.)

İngiliscə bitki adlarının yazılış və tələffüzü.

[ plɑːnt ] Bitki
[ triː ] Ağac
[ ˈflaʊə(r) ] Gül
[ ˈmʌʃ.ruːm ] Göbələk
[ ˈber.i ] Giləmeyvə
[ bʊʃ ] Kol
[ ɡrɑːs ] Ot
[ liːf ] Yarpaq
[ brɑːntʃ ] Budaq
[ lɔːn ] Qazon
[ mɒs ] Mamır

Biz təhsilin hamı üçün pulsuz və əlçatan olmalısının tərəfdarıyıq. Bu səbəbdən biz bütün video dərslərimizi tamamilə pulsuz olaraq Sizə təqdim edirik. Lakin, yeni video kurslar yaratmaq üçün məzmunun hazırlanmasına, saytın saxlanılmasına və bu işlə əlaqəli olan bir sıra xərclərin ödənilməsində izləyicilərimizin maddi köməyinə ehtiyacımız var.
Əgər Sizin üçün hazırladığımız video kursları bəyənirsinizsə ve sizə faydası varsa, o zaman bizim hesablara ianə edərək bizə dəstək ola bilərsiniz.