Aile üyeleri İngilizce

Bu derste İngilizce aile üyeleri konusuna bakacağız. İngilizce olarak aile üyelerinin ve akrabaların isimlerini öğreneceğiz.


Aile bireyleri ve akrabalar İngilizce

Aile ve akraba isimleri İngilizce

Bu makale, aile üyeleri İngilizce konusuna odaklanmaktadır. Bildiğimiz kelimeleri hatırlayacağız ve İngilizce olarak akrabalarımızı nasıl çağıracağımızı öğreneceğiz.

Amcayı (uncle) ayak bileği ile (ankle), teyzeyi (aunt) karınca (ant)ile karıştırmamak için kelimelerin telaffuzuna dikkat etmeyi unutmayın.

İngilizce'de "relatives" - tüm akrabalar anlamına gelir, ancak yalnızca ebeveynleri kastediyorsanız, "parents" kullanmak daha iyidir. Ebeveynlerden birine atıfta bulunuyorsanız (kim oldukları önemli değil), "parent" kelimesini kullanın.

Bazen "relation" kelimesi İngilizce'de akraba anlamında kullanılır. Bununla birlikte, "relatives" kelimesinden daha resmi bir anlamda kullanılır.
"Blood relative" (veya "blood relation") - Kan bağı (evlilik sonrası akrabalar bu kategoriye girmez)
"Immediate family" - En yakın aile üyeleri (Baba/anne, abi/kardeş)
"Distant relatives" - Uzak akrabalar.

Türkçe'de ailenin her üyesinin kendi adı vardır. İngilizce bu konuda daha kolaydır: Eş tarafındaki tüm akrabalara İngilizce'de aynı isim verilir, sadece "in-law" kelimeleri eklenir. Örneğin:
kayınvalide - mother in-law
kayınbiraderi - brother in-law vb.
Bir eşin aile üyeleri topluca İngilizce'de "in-laws" olarak adlandırılır. Başka bir deyişle, "in-laws", eşinizin ailesinin tüm üyeleri anlamına gelir.

Aile ve akraba isimleri İngilizce

İngilizce aile üyeleri

İngilizce'de "grandparents", anne ve babanın ebeveynleri anlamına gelir. Bireysel olarak, büyükanne - "grandmother", ve büyükbaba - "grandfather" olacaktır. Torunlar, aynı şekilde, "grandchildren" genellikle tüm torunların birlikte anlamına gelir, bireysel olarak, kız torunu - "granddaughter", ve oğlan torunu - "grandson" anlamına gelir. "Grand" kelimesindeki [d] sesinin genellikle telaffuz edilmediğine dikkat edin.
"Great-grandparents" , büyük büyükanne ve büyük büyükbaba anlamına gelir. Torunların çocukları İngilizce'de "great-grandchildren", oğlan "great-grandson", kız ise "great-granddaughter" olacak. Kısacası, sırasıyla torunların torunları "great-great-grandchildren", oğlan "great-great-grandson", kız ise "great-great-granddaughter" olacak. Böylece soyağacının her basamağına büyük sözcüğü eklenerek üst veya alt kuşak akrabaların isimlendirilmesi mümkündür. Aile üyelerinin ve akrabaların isimleri İngilizce'de bu şekilde telaffuz edilmesi doğrudur, ancak çok garip ve telaffuzu zordur. Ancak, ataları İngilizce olarak ifade etmenin başka bir yolu daha var. "Great" kelimesini defalarca tekrarlamak yerine "times" kelimesini kullanıyoruz:
"five-times-great-grandparents" veya "five-greats grandparents"
"four-times-great-grandmother" veya "four-greats grandmother".

"Ancestors" kelimesi, 3 kuşaktan sonraki akrabaları ifade etmek için kullanılır. Türkçe'ye çevirmesi "atalar" olacak Bu nedenle, kişinin kimliğini belirtmeniz gerekmiyorsa, ona basitçe "ancestors" diyebilirsiniz.

Kız kardeş ve erkek kardeş kelimesini genel olarak ifade etmek için İngilizce'de bir kelime vardır - "siblings" - kardeş:
"my sibling" - kardeşim
"They are siblings." - Onlar kardeşler.

Çocukların ortak bir ebeveyni varsa, İngilizcede birbirlerine "half-brother" veya"half-sister" - üvey kardeş derler.

İngilizce aile üyelerinin ve akrabaların yazımı ve telaffuzu

[ ˈfæməli ] Aile
[ ˈfɑːðər ] Baba
[ ˈmʌðər ] Anne
[ ˈbrʌðər ] Erkek kardeş
[ ˈsɪstər ] Kız kardeş
[ sʌn ] Oğul
[ ˈdɔːtər ] Kız evlat
[ ˈpeə.rənt ] Ebeveyn
[ ˈɡrænfɑːðər ] Büyükbaba
[ ˈɡrænmʌðər ] Büyükanne
[ ˈhʌzbənd ] Koca
[ waɪf ] Karı
[ ˈʌŋkl ] Dayı, Amca
[ ɑːnt ] Teyze
[ ˈkʌzn ] Kuzen
[ tʃaɪld ] Çocuk
[ twɪnz ] İkiz

Eğitimin ücretsiz ve herkes için erişilebilir olması gerektiğine inanıyoruz. Bu yüzden bir süre önce biz tamamen ücretsiz olarak gelişmeye devam etme kararı aldık. Ancak yeni eğitim kursları yaratmaya devam etmek için okuyucularımızın maddi desteğine ihtiyacımız var. İçerik hazırlanmasına, sitemizi geliştirmeye ve ilgili maliyetleri ödemek için yardıma ihtiyacımız vardır.
Yaptığımız eğitim kurslarını beğendiyseniz ve faydalı buluyorsanızsa, o zaman bizim hesaplara bağış yaparak bize destek ola bilirsiniz.