İngilizce okul malzemeleri

Bu derste Okul konusunda İngilizce kelimeler konusuna bakacağız. İngilizce olarak okul konularının ve okul malzemelerinin adlarını öğreneceğiz.


Okul konusunda İngilizce kelimeler

Amerikan okullarının İngiliz okullarından farkı nedir?

Hayatta başarıya ulaşan insanlar haklı olarak en karlı ve güvenilir yatırımın banka ve gayrimenkulde değil gelecek için yatırım olması gerektiğini söylerler. Her şeyden önce sizin ve çocuklarınızın sağlığı ve eğitimidir. Yurtdışında eğitim almak için türklerin tercih etdiyi en popüler ülkeler İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'dir. Birçok insanın komşu ülkelere yöneldiği doğrudur. Ancak, çocuklarına ciddi bir eğitim vermek isteyen ebeveynlerin iki seçeneği olduğu iyi bilinmektedir - Amerikan okulları ve İngiliz okulları. Tabii ki, her aile çocukları için Amerika ve İngiltere'de bir okul seçerken şu soruyu soruyor: Amerikan okullarının İngiliz okullarından farkı nedir? Biraz analiz yapalım ve bu eğitim sistemlerinin her birini keşfedelim.

Amerikan liseleri, İngiliz okullarından daha demokratik ve daha yumuşaktır. Bir Amerikan okulundaki öğretmenler ve öğrenciler arasındaki ilişki, bir İngiliz okulundaki öğretmenler ve öğrenciler arasındaki ilişkiden daha yakındır. Amerikan okullarında, öncelikle bağımsız karar verme ve inisiyatif geliştirmeyi amaçlayan müfredat nedeniyle çocuk daha sorumlu ve bağımsız hale gelir. Bir dinleyici kitlesine konuşmayı, birinin fikrini savunmayı öğreten sözde münazara hatip kulüpleri oluşturuluyor. Bu kulüplerin temel amacı çocukların sosyalleşmesine, kalabalıktan kurtulmasına, utanmamasına ve diğer fobilerden kurtulmasına yardımcı olmak ve onları düzgün bir şekilde yetiştirmektir.

Tabii ki, Amerikan veya İngiliz okullarına size İngilizce konuşmayı öğretmezler. Zaten akıcı bir şekilde İngilizce biliyor olmalısınız. Siz sadece İngilizce okul malzemeleri konusunu değil, aynı zamanda okulla ilgili İngilizce kelimeleri de bilmelisiniz. Bu dersimizde biz Okul konusunda İngilizce kelimeler konusunu öğrenecek ve kelime dağarcağımızı artıracağız.

Okul malzemelerinin adları İngilizce

İngilizce okul malzemeleri

Amerikan ve Türk okulları arasındaki fark çok büyük. Amerikan okulları ile bizim okullar arasındaki temel fark, Türkiye'de lise öğrencilerine hala bir çocuk gözüyle bakmaları, her küçük şeyi öğrenci ile değil ebeveynleriyle çözmeleri. Amerikan eğitim sistemi için bu kabul edilemez, çünkü bir Amerikan okulundaki her öğrenci bir insan olarak yetiştirilmeli ve okulda sorunlarını kendi çözmeyi öğrenmelidir. Yani Amerikan okullarının en güzel özelliklerinden biri öğrencilere sadece matematik, fizik, tarih ve diğer konuları öğretmek değil, aynı zamanda onları gelecek hayata hazırlamak ve eğitmektir.

Amerika'da tek bir eğitim planı yoktur. Devlet idaresinin daha az geliştirdiği belli bir temel var - çok genel bir strateji var. Ancak öğretmen, herhangi bir ders kitabını seçmekte, öğretim yöntemlerini denemekte özgürdür. Kimse kimseyi bir şey öğrenmeye zorlamıyor. Üçüncü sınıftan başlayarak, Amerikalı öğrenciler eyalet sınavlarına girerler. Öğretmen, öğrencinin üstün yetenekler sergilediğini görürse ek bir sınava gönderilecek ve sınavı geçtikten sonra üstün zekalı çocuklar için "Üstün Yetenekliler" programı kapsamında ek eğitim alma fırsatına sahip olacaktır. Buna ek olarak, Amerika Birleşik Devletleri'nde farklı eğitim seviyeleri vardır ve liseden başlayarak her öğrenci en sevdiği bilimde bir ders seçer.

Okul ve eğitim hakkında İngilizce atasözleri.

"A little knowledge is a dangerous thing." - Az bilgi tehlikeli bir şeydir.

"Knowledge has bitter roots but sweet fruits." - Bilginin kökleri acı ama meyveleri tatlıdır.

"Knowledge in youth is wisdom in age." - Gençlikte bilgi, yaşta bilgeliktir.

"A wise man changes his mind, a fool never will." - Akıllı bir adam fikrini değiştirir, bir aptal asla.

"Adversity is a great schoolmaster." - Sıkıntı harika bir öğretmendir.

"Easy to forget what you do not know." - Bilmediğini unutmak kolay.

"Example teaches more than precept." - Örnek, kuraldan daha fazlasını öğretir.

"It’s never too late to learn." - Öğrenmek için hiç bir zaman geç değildir.

"Live and learn." - Yaşa ve öğren.

"Knowledge is power." - Bilgi Güçtür.

"Learning makes a good man better and a bad man worse." - Öğrenmek, iyi bir adamı daha iyi, kötü bir adamı daha da kötü yapar.

"The knowledge of the disease is half the cure." - Hastalığı bilmek tedavinin yarısıdır.

"The lesson — the best wealth." - Ders — en iyi zenginliktir. )

"The love of money and the love of learning rarely meet." - Para sevgisi ve öğrenme sevgisi nadiren buluşur.

"Better wise than wealthy." - Zengin olmaktan akıllı olmak daha iyidir. )

"Speech is silver but silence is gold." - Söz gümüşse sükut altındır.

Okul malzemelerinin adlarının İngilizce yazılışı ve okunuşu

[ skuːl ] Okul
[ ˌedʒuˈkeɪʃn ] Eğitim
[ ˈpjuːpl ] Öğrenci
[ ˌhedˈmɑː.stər ] Okul müdürü
[ ˈbækpæk ] Sırt çantası
[ ˈblæk.bɔːd ] Yazı tahtası
[ tʃɔːk ] Tebeşir
[ bel ] Zil
[ ɪˈreɪ.zər ] Silgi
[ pen ] Kalem
[ ˈpensl ] Kurşun kalem
[ ˈʃɑː.pən.ər ] Kalemtıraş
[ ˈpensl keɪs ] Kalem kutusu
[ ˈruːlə(r) ] Cetvel
[ prəˈtræk.tər ] İletki
[ ɡləʊb ] Küre
[ mæp ] Harita
[ ˈeksəsaɪz bʊk ] Defter
[ ˈtekst.bʊk ] Ders kitabı
[ baɪˈɒlədʒi ] Biyoloji
[ ˈkemɪstri ] Kimya
[ dʒiˈɒɡrəfi ] Coğrafya
[ ˈhɪstri ] Tarih
[ ˌmæθəˈmætɪks ] Matematik
[ ˈfɪzɪks ] Fizik

Eğitimin ücretsiz ve herkes için erişilebilir olması gerektiğine inanıyoruz. Bu yüzden bir süre önce biz tamamen ücretsiz olarak gelişmeye devam etme kararı aldık. Ancak yeni eğitim kursları yaratmaya devam etmek için okuyucularımızın maddi desteğine ihtiyacımız var. İçerik hazırlanmasına, sitemizi geliştirmeye ve ilgili maliyetleri ödemek için yardıma ihtiyacımız vardır.
Yaptığımız eğitim kurslarını beğendiyseniz ve faydalı buluyorsanızsa, o zaman bizim hesaplara bağış yaparak bize destek ola bilirsiniz.