И ve Ы harfleri

Bu dersimizde Rus И ve Ы harfleri mevzusunda bilgi edineceğiz.Bir önceki derste söylediğimiz gibi kelimelerin başında "Ы" harfi kullanılmaz yani

Rusçada "Ы" harfi ile başlayan kelime yoktur. Ancak, "Ы" harfiyle başlayan bir kelimeyle karşılaşırsanız, bu kelimenin Rusça bir kelime olmadığını, sadece bu yabancı kelimeyi Rusça'da orijinaline göre doğru bir şekilde telaffuz etmek için kullanıldığını bilin.

Rusçada И harfi ile ilgili bir bilgide bulunmak istiyorum, bu harf "ж", "ш" ve "ц" ünsüzlerinden sonra [ы] sesi olarak telaffuz ediliyor.

Şimdi "Ц" harfinden sonra gelen sesli harflerin doğru yazılışına bakalım. Eski Rusça'da [ц] sesi yumuşak bir sesdi. Ancak zamanla bu ses edebi dilde sertleşmiştir. Bu nedenle, "Ц" harfinden sonra hangi sesli harf gelirse gelsin, [ц] sesi her zaman sert bir şekilde telaffuz edilir.

Rusçada "Ц" harfinden sonraki ünlüler belirli kurallara göre kaydedilir. Bu esas olarak tarihsel nedenlerden kaynaklanmaktadır. Bu kurallara bir göz atalım:

1. Öncelikle Rus ц harfi ile başlayalım. "Ц" harfinden sonra gelen "А", "Я", "У", "Ю", "Е", "Э" harflerinin yazım kurallarına bakalım.
1. "А", "У" ve "Е" harfleri "Ц" harfinden sonra yazılır:
Ц"Цапля", "целый".
2. "Я", "Ю" ve "Э" ünlü harfleri "Ц" harfinden sonra yalnız ecnebi özel isimlerde yazıla bilir:
"Цюрих", "Цявловский", "Коцюбинский".
Demek ki, eyer "Ц" harfini Я, Ю, Э harfleri takip ederse, o zaman bu sözler ecnebi isimlerdir.

İkinci kurala, yani "Ц" harfinden sonra gelen "И", "Ы" harflerini yazılma kurallarına bakalım.
1. "И" harfi, kelimenin kökündeki "Ц" harfinden sonra yazılır. Örneğin:
"панцирь", "цинга", "дефицит", "Сицилия", "Цицерон".
Ancak, "Ы" harfinin "Ц" harfinden sonra yazıldığı bazı istisnalar vardır. Örneğin:
"цыган", "цыплёнок", "цыц", "на цыпочках", ve bu kelimelerden töreyen kelimelerde. Örneğin:
"цыганить", "цыкнуть", "цыпки ".
Aynı zamanda bazı özel isimlerde "Ц" harfinden sonra "Ы" harfi yazılabilir. Örneğin:
"Цыбин", "Харцызск"
2. Sözcük eklerinde "Ц" harfinden sonra "И" harfi gelir. Örneğin:
"демонстрация", "электрифицировать", "электрифицированный ".
Lakin,"-ын" sıfat suffiksiyle kullandıkda "Ц" harfindan sonra "Ы" harfi yazılır. Örneğin:
"птицын", "царицын".
3. Ve niyahet, özel isimler de dikkate alınmalıdır. Özel isimlerde "Ц" harfinden sonra "Ы" ve ya "И" harfi kullanılabilir. Örneğin:
"Вицин", "Цицин", "Синицын", "Лисицын".

Şimdi "Ц" harfinden sonra "Е", "Ё", "О" harflerini kullanma kurallarına bakalım.
1. "Ё" harfi "Ц" harfinden sonra yazılmaz.
2. "Ц" harfinden sonra "О" harfi her zaman aksan ile telaffuz edilir. Ve bu kural harflerin kelimelerin kökünde və ya sonunda ve ya suffikslerde kullanılmasına fark koyulmadan hər zaman aksan ile telaffuz edilir. Örneğin:
"цо́коль", "танцо́р", "кольцо́".
"Ц" harfinden sonra "Е" harfi ise tam aksine hiç bir zaman aksan ile telaffuz edilmez. Örneğin:
"танцева́ть", "кольцево́й", "блю́дце".
Buradan da karşılaştıra biliriz:
"танцо́р - танцева́ть", "кольцо́ - кольцево́й".
Biz dedik ki, "Ц" harfinden sonra "О" harfi her zaman aksan ile telaffuz edilir. Ancak istisnalar var, bunlardan birincisi "цо́кот" kelimesinden düzelen kelimelerde "Ц" harfinden sonra "О" harfi aksansız telaffuz edilir. Örneğin:
"цокотуха", "цокотать".
Ve nihayet bazi ecnebi kelimeler de vardır ki onlar da aksansız telaffuz edilir. Örneğin:
"герцог", "герцогиня", "палаццо", "скерцо", "меццо".


Eğitimin ücretsiz ve herkes için erişilebilir olması gerektiğine inanıyoruz. Bu yüzden bir süre önce biz tamamen ücretsiz olarak gelişmeye devam etme kararı aldık. Ancak yeni eğitim dersleri yaratmaya devam etmek için okuyucularımızın maddi desteğine ihtiyacımız var. Sitemizi geliştirmeye ve ilgili maliyetleri ödemek için yardıma ihtiyacımız vardır.
Yaptığımız eğitim kurslarını beğendiyseniz ve faydalı buluyorsanızsa, o zaman bizim hesaplara bağış yaparak bize destek ola bilirsiniz.