Məktəb ləvazimatları rus dilində

Məktəbdə ən çox sevdiyiniz fənn hansı idi? Təbii ki, bu suallara ana dilinizdə cavab vermək olduqca asandır. Bu haqda rusca danışmağa nə deyirsiniz? Siz bu dərsdə Məktəb ləvazimatları rus dilində kimi mövzulara rusca cavablar tapa bilərsiniz! Gəlin sizin üçün tərtib etdiyimiz Məktəb mövzusunda rusca sözlər adlı dərsimizə nəzər salaq.Rus dilində məktəb fənlərinin adları

Rus dilində məktəb ləvazimatlarının adları ilə yanaşı, rus dilində məktəb fənlərinin adları bilmək lazımdır. Bu gün mən məktəb fənlərindən danışmaq istəyirəm. Ən sevdiyim fənlərdən başlayacağam. Riyaziyyat və həndəsə mənim üçün həmişə maraqlı fənlər olub. Rəqəmlərlə işləmək məni bir növ rahatlaşdırır. Təbii ki, məntiqlə də çox maraqlanıram. Riyaziyyat və ya həndəsə çalışmaları üzərində işləyərkən özümü fərqli perspektivlərdən işlədiyimi hiss edirəm. Onu da qeyd edim ki, fəlsəfə dərsləri də eyni hissi verir. Bu dərsdə biz rus dilində məktəb fənlərinin adlarını öyrənəcəyik.

Rus dilində məktəb ləvazimatları ilə yanaşı rus dilində məktəb haqqında sözlər mövzusundakı dərsimizdə siz rus dilində məktəb fənlərinin adlarını və bu sözlərin rus dilində cümlələrdə istifadəsini də öyrənəcəksiniz. Gəlin əvvəlcə rus dilində bu məktəb ləvazimatlarının adlarını sadalayaq. Dərs dövrünün başlayacağı bu günlərdə rus dilində məktəbə aid sözləri və dərs ləvazimatları ilə bağlı qurula biləcək cümlələri sinifdə məşq edək!

Bu videoda siz məktəb ləvazimatları mövzusunda rusca sözləri öyrənə bilərsiniz. Videoda sözlərin yazılışı və düzgün tələffüzü var. Eyni zamanda məktəb ləvazimatları da şəkillərlə təqdim olunur. Sözlər verildikdən sonra öyrənilənləri möhkəmləndirmək üçün mövzu üzrə tapşırıqlar təklif olunur. Rus dilində məktəb ləvazimatlarının adları ilə bağlı bu sözləri videoya bir neçə dəfə baxaraq asanlıqla öyrənə bilərsiniz. Bundan əlavə, cədvəldə məktəbə aid rusca sözlərin yazılışı, tələffüzü və tərcüməsi qeyd edilib, onları da araşdıra bilərsiniz.

Məktəb mövzusunda rusca sözlər

Məktəb ləvazimatları rus dilində

Rusiyada təhsil sisteminin strukturuna ümumi, peşə və əlavə təhsil daxildir. Məktəbəqədər təhsil məktəbəqədər təhsil müəssisələri tərəfindən həyata keçirilir. Çox vaxt bunlar uşaq bağçaları və daha az hallarda uşağa qulluq təşkil edən və onları məktəbəqədər təhsil proqramına uyğun öyrədən digər təhsil müəssisələridir.
İcbari təhsil ibtidai (ilk 3 və ya 4 sinif), əsas (9 sinif) və orta təhsilə (10-11 sinif) bölünür. Ümumtəhsil müəssisələrində icbari təhsil aparılır. Adətən bu, orta məktəblərdir.
Orta ixtisas təhsili ixtisaslı işçilər, işçilər və orta səviyyəli mütəxəssislər hazırlamaq məqsədi daşıyır. İcbari ümumtəhsildən sonra 9 sinif əsas və ya 10-11 sinif orta ixtisas təhsili ala bilər.
Rusiyada ali təhsil üç təhsil səviyyəsində həyata keçirilir: bakalavr, magistr proqramları və yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması. Ali təhsil proqramları üzrə təhsil akademiyalar, universitetlər, institutlar və digər təhsil müəssisə və təşkilatları tərəfindən həyata keçirilir.

Məktəb və təhsil haqqında rus atalar sözləri

Məktəb yetkinlikdə mühüm addımdır. Məktəbdə biliyin əsasları qoyulur, davranış modeli yaradılır, insanların sosiallaşması baş verir. İnsanlar həmişə məktəbin gənc nəslə təsirinin nə qədər vacib olduğunu başa düşüblər. Ruslar həmişə təhsilə önəm verən xalq olublar. Buna görə də məktəb haqqında rus atalar sözləri rus folkloruna siraət etmişdir. Məktəb həyatı ilə bağlı ən mənalı və məşhur rus atalar sözləri və deyimləri bu məqalədə tapa bilərsiniz.

"Знание — сила." - Bilik gücdür.

"Ученье свет, а неученье — тьма." - Öyrənmək işıqdır, cəhalət isə qaranlıqdır.

"Самая сложная школа — это школа жизни." - Ən çətin məktəb həyat məktəbidir.

"Ленивый ученик в почете невелик." - Tənbəl tələbəyə yüksək qiymət verilmir.

"Истинное величие школы невидимо для наших глаз." - Məktəbin əsl böyüklüyü bizim gözümüzə görünmür.

"Ученье лучше богатства." - Təhsil sərvətdən yaxşıdır.

"Век живи — век учись." - Yaşa və öyrən.

"Ученья корень горек, да плод сладок." - Təhsilin kökü acıdır, meyvəsi isə şirindir.

"Повторение — мать учения." - Təkrar biliyin anasıdır.

"Не научит школа, так научит нужда. " - Məktəb öyrətməzsə, o zaman ehtiyac öyrədəcək.

Rus dilində məktəb ləvazimatlarının yazılışı və tələffüzü

[ шк`ола ] Məktəb
[ абразав`ан’ий’э ] Təhsil
[ д’ир’`эктар ] Direktor
[ р’угз`ак ] Çanta
[ м’`эл ] Təbaşir
[ зван`ок ] Zəng
[ л`аст’ик ] Pozan
[ р`уч’ка ] Qələm
[ каран’д`аш ] Karandaş
[ тач’`илка ] Qələm yonan
[ п’ин`ал ] Qələm qabı
[ л’ин’`эй’ка ] Xətkeş
[ тран’спарт’`ир ] Transportir
[ гл`обус ] Qlobus
[ к`арта ] Xəritə
[ т’итр`ат’ ] Dəftər
[ уч’`эбн’ик ] Dərslik
[ б’иал`ог’ий’а ] Biologiya
[ х’`им’ий’а ] Kimya
[ г’иагр`аф’ий’а ] Coğrafiya
[ ист`ор’ий’а ] Tarix
[ мат’им`ат’ика ] Riyaziyyat

Biz təhsilin hamı üçün pulsuz və əlçatan olmalısının tərəfdarıyıq. Bu səbəbdən biz bütün video dərslərimizi tamamilə pulsuz olaraq Sizə təqdim edirik. Lakin, yeni video kurslar yaratmaq üçün məzmunun hazırlanmasına, saytın saxlanılmasına və bu işlə əlaqəli olan bir sıra xərclərin ödənilməsində izləyicilərimizin maddi köməyinə ehtiyacımız var.
Əgər Sizin üçün hazırladığımız video kursları bəyənirsinizsə ve sizə faydası varsa, o zaman bizim hesablara ianə edərək bizə dəstək ola bilərsiniz.