Rusça bitki isimleri

Rus dili dünyanın en güzel dillerinden biridir ve güzelliği sözlerinde yatar. Çabalarınızı en yaygın Rusça kelimeleri öğrenmeye odaklayarak, Rusça'yı hızla akıcı hale getireceksiniz. Rus dilinde öğrenmeli en önemli konulardan biri Rusça bitkiler konusudir. Günlük konuşmada, Rusça bitki adlarını çok sık kullanırız. Bu yüzden Rusça bitki isimleri konusunda kelimeleri öğrenmemiz gerekiyor.


bitkiler Rusça

Tarihsel olarak, Rusya "otçul" bir toplum olarak görülebilir. Yüzyıllar boyunca, Rusya'nın çok uluslu nüfusu, bitkileri günlük diyetlerinde ve "kocakarı ilacı" gibi kullandı. Şifalı bitkileri yemenin özellikleri diğer ülkelerde büyük ölçüde bilinmiyordu. Rus Farmakopesinde yer alan türlerin büyük çoğunluğu yerel halk tarafından gıda olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle Rus Farmakopesi, geleneksel olarak gıda ve tıbbın kesiştiği noktada kullanılan bitki türleri hakkında önemli bir bilgi kaynağıdır. Aynı zamanda, sadece beslenme sağlamaya hizmet eden değil, aynı zamanda çeşitli hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için de kullanılır. Kısaca olarak ruslar tıpda ve kendini iyileştirmede bitkileri çox sık kullanırlar. bu yüzden de Rusçayı öğreniyorsak o zaman Rusça bitkiler konusunu öğrenmemiz olan ilk konulardan biridir.

Bitkiler Rus yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır. Tarım topluluklarında, özellikle de gıdanın genellikle kıt olduğu yerlerde çok sayıda bitki türü kullanılmaktadır. Kötü hasatla birleşen sert iklim koşulları nedeniyle, Rus köylüleri yabani bitkilere güvenerek hayatta kalmayı öğrendi. Yabani gıda bitkileri, II. Dünya Savaşı sırasında, özellikle Leningrad Kuşatması sırasında SSCB'de bir öncelik haline geldi. 1942'de, Leningrad Bölgesi'nin en önemli gıda yabani bitkileri hakkında özel bir referans kitabı yayınlandı ve ordu ve nüfus arasında dağıtıldı. Komarov Botanik Enstitüsü'nden bilim adamları, otuz yedi bitkinin besleyici ve fonksiyonel özelliklerini, gıda ürünlerinin toplanması ve işlenmesinin özelliklerini tanımladılar. İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki ekonomik değişimler sonucunda yabani bitkilerin olağan beslenmedeki aktif rolü giderek azalmıştır. Bununla birlikte, bazı türler hala küçük şirketler tarafından hasat edilmekte ve gıda olarak üretilmektedir. Rusça bitki isimleri konusunda bir sonrakı derslerimizde biz bu bitkilerin rusça adlarını öğreneceğiz.

Rusça bitki isimleri

Rusça bitkiler

Daha önce söylediğimiz gibi ruslar otçul olduklarından, bitkiler hakkında birçok Rusça atasözü vardır. Size onlardan bazılarını sunuyoruz.

Rusça bitkiler hakkında atasözleri

"Бобы — не грибы, не посеешь – не взойдут." - Fasulye mantar değildir, ekmezsen yetişmezler.

"Домашние цветы долговечнее полевых." - Ev çiçekleri tarla çiçeklerinden daha dayanıklıdır.

"Гибкая трава покорна ветру." - Esnek çim rüzgara boyun eğer.

"Дерево под деревом не вырастет." - Ağacın altında ağaç yetişmez.

"Дерево гнётся, пока молодо." - Ağaç gençken eğilir.

"Когда ствол спокоен, и ветки не качаются." - Gövde sakin olduğunda, dallar da sallanmaz.

"Срубленное дерево вновь не вырастет." - Kesilen ağaç tekrar büyümez.

Bitkilerin Rusça yazılışı ve okunuşu

[ раст’`эн’ий’э ] Bitki
[ д’`эр’ива ] Ağaç
[ цв’ит`ы ] Çiçek
[ к`уст ] Çalı
[ трава ] Ot
[ л’`ист ] Yaprak
[ в’`этка ] Dal
[ газ`он ] Çim
[ м`ох ] Yosun

Eğitimin ücretsiz ve herkes için erişilebilir olması gerektiğine inanıyoruz. Bu yüzden bir süre önce biz tamamen ücretsiz olarak gelişmeye devam etme kararı aldık. Ancak yeni eğitim dersleri yaratmaya devam etmek için okuyucularımızın maddi desteğine ihtiyacımız var. Sitemizi geliştirmeye ve ilgili maliyetleri ödemek için yardıma ihtiyacımız vardır.
Yaptığımız eğitim kurslarını beğendiyseniz ve faydalı buluyorsanızsa, o zaman bizim hesaplara bağış yaparak bize destek ola bilirsiniz.