Rusca bitkilər

Rus dili dünyanın ən gözəl dillərindən biridir və onun gözəlliyi sözlərindədir. Səylərinizi ən çox yayılmış rus sözlərini öyrənməyə yönəltməklə siz tez bir zamanda rus dilində səlis danışacaqsınız. Rus dilində öyrəniləcək ən vacib fənlərdən biri də bitkilər rus dilində mövzusudur. Gündəlik nitqimizdə rus dilində bitki adlarından çox istifadə edirik. Ona görə də rusca bitkilər lüğətini öyrənməliyik.


Bitkilər rus dilində

Tarixən Rusiyaya ot yeyən bir cəmiyyət kimi baxmaq olar. Əsrlər boyu Rusiyanın çoxmillətli əhalisi bu bitkiləri gündəlik qida rasionunda və tibbi sahədə istifadə etmişdir. Müalicəvi bitkilərinin yeyilməsinin xüsusiyyətləri digər ölkələrdə çox məlum deyildi. Rusiya farmakopeyasına daxil olan növlərin böyük əksəriyyəti yerli əhali tərəfindən qida kimi istifadə olunur. Bu səbəbdən, Rusiya farmakopeyası ənənəvi olaraq qida və dərmanın kəsişməsində istifadə olunan bitki növləri haqqında mühüm məlumat mənbəyidir. Həm də yalnız qidalanma təmin etmək üçün deyil, həm də müxtəlif xəstəliklərin qarşısının alınması və müalicəsi üçün istifadə olunur. Bir sözlə, ruslar tibbdə və özünü müalicədə bitkilərdən çox istifadə edirlər. Ona görə də əgər biz rus dilini öyrəniriksə, o zaman rusca bitkilər mövzusu öyrənməli olduğumuz ilk mövzulardan biridir.

Bitkilər aləmi rus həyatının ayrılmaz hissəsidir. Çoxsaylı bitki növləri kənd təsərrüfatı icmalarında, xüsusən də qidanın tez-tez qıt olduğu yerlərdə istifadə olunur. Zəif məhsulla nəticələnən sərt iqlim şəraiti səbəbindən rus kəndliləri yabanı bitkilərə arxalanaraq sağ qalmağı öyrəndilər. İkinci Dünya Müharibəsi illərində, xüsusən də Leninqradın mühasirəsi zamanı SSRİ-də yabanı yem bitkiləri prioritet oldu. 1942-ci ildə Leninqrad vilayətinin ən mühüm yabanı qida bitkiləri haqqında xüsusi kitabı nəşr olundu və ordu və əhali arasında paylandı. Komarov Nəbatat İnstitutunun alimləri otuz yeddi bitkinin qida və formaseptik xüsusiyyətlərini, qida məhsullarının toplanması və emalının xüsusiyyətlərini müəyyən etdilər. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra baş verən iqtisadi dəyişikliklər nəticəsində yabanı bitkilərin adi qida rasionunda fəal rolu getdikcə azalmışdır. Bununla belə, bəzi növlər hələ də kiçik şirkətlər tərəfindən yığılır və qida kimi istehsal olunur. Rusca bitkilər ilə bağlı növbəti dərslərimizdə onların rusca adlarını öyrənəcəyik.

Bitkilərin rus dilində adları

Bitkilər rus dilində

Bitkilər haqqında bir çox rus atalar sözləri var, daha öncə dediyimiz kimi, ruslar bitkilərdən çox istifadə edirlər. Onlardan bəzilərini sizə təqdim edirik.

Bitkilər haqqında rus atalar sözləri

"Бобы — не грибы, не посеешь – не взойдут." - Lobya göbələk deyil, əkməsən, cücərməz.

"Домашние цветы долговечнее полевых." - Ev çiçəkləri çöl çiçəklərindən daha davamlıdır.

"Гибкая трава покорна ветру." - Nazik ot küləyə baş əyər. ( tabedir )

"Дерево под деревом не вырастет." - Ağacın altında ağac bitməz.

"Дерево гнётся, пока молодо." - Ağac gənc ikən əyilir.

"Когда ствол спокоен, и ветки не качаются." - Gövdə sakit olduqda, budaqlar da yırğalanmaz.

"Срубленное дерево вновь не вырастет." - Kəsilən ağac bir daha böyüməz.

Rus dilində bitkilərin yazılışı və tələffüzü.

[ раст’`эн’ий’э ] Bitki
[ д’`эр’ива ] Ağac
[ цв’ит`ы ] Güllər
[ к`уст ] Kol
[ трава ] Ot
[ л’`ист ] Yarpaq
[ в’`этка ] Budaq
[ газ`он ] Qazon
[ м`ох ] Mamır

Biz təhsilin hamı üçün pulsuz və əlçatan olmalısının tərəfdarıyıq. Bu səbəbdən biz bütün video dərslərimizi tamamilə pulsuz olaraq Sizə təqdim edirik. Lakin, yeni video kurslar yaratmaq üçün məzmunun hazırlanmasına, saytın saxlanılmasına və bu işlə əlaqəli olan bir sıra xərclərin ödənilməsində izləyicilərimizin maddi köməyinə ehtiyacımız var.
Əgər Sizin üçün hazırladığımız video kursları bəyənirsinizsə ve sizə faydası varsa, o zaman bizim hesablara ianə edərək bizə dəstək ola bilərsiniz.