İngilizce evcil hayvanlar

Bu derste ingilizce evcil hayvanlar konusunda yeni kelimeler öğreneceğiz.


İngilizce evcil hayvan isimleri

İngilizce evcil hayvan isimleri

İngilizce evcil hayvan isimleri konusunu bilmeden, İngilizce konuşan bir kişiyle konuşurken önemli miktarda bilgiyi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilir veya muhatapınızın genel olarak ne hakkında konuştuğunu anlayamayabilirsiniz. İngilizce evcil hayvanlar konusu, yeni tanıştığınız muhatapınız ile konuşurken ele alınabilecek konulardan biridir. Elbette muhatapınızın da bir evcil hayvanı varsa, bu konuşmayı kolayca halledeceğiniz anlamına gelir.

İngilizce evcil hayvan isimleri hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından hevesle öğrenilir. Çocukların evcil hayvanların isimlerini İngilizce olarak hatırlamaları özetten daha kolaydır. Çocukların İngilizce derslerinde ilk sordukları sorulardan biri "İngilizcede evcil hayvanların isimleri nelerdir?" sorusudur.

İngilizler tüm evcil hayvanları iki gruba ayırır: insanlara fayda sağlayan evcil hayvanlar - bunlara "domestic animals" Diğer evcil hayvanlar, köpekler ve kediler gibi tamamen eğlenceli olan ve hatta bazıları için güçlü bir dostluk oynayan ve evde tutulan evcil hayvanlardır. Bu evcil hayvanlara İngilizce'de "pets" denir.

Genel olarak evcil hayvanların isimlerini İngilizce bilmek önemlidir. Çünkü günlük hayatta İngilizce evcil hayvan isimlerine sıklıkla rastlarsınız. Aynı zamanda İngilizler ve Amerikalılar da Türkler gibi evcil hayvanların veya vahşi hayvanların adlarını herhangi bir insanla karşılaştırmayı veya belirli özellikler ve mizaçlarla karşılaştırmayı severler ve bunları çeşitli atasözleri ve deyimlerde kullanırlar.

Ayrıca "goat", yani "keçi" kelimesiyle ilgili ilginç bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Böylece bir makalede veya İngilizce konuşurken birisi hakkında "goat" kelimesini kullanabilirler. Örneğin:
"Cristiano Ronaldo is the GOAT that never stops and last night again he proved that history will only see once this greatest of the Legends. "
"Cristiano Ronaldo asla durmayan bir keçi ve dün gece tarihin en büyük efsaneleri yalnızca bir kez göreceğini bir kez daha kanıtladı."
Elbette burada kimseye keçi denilmiyor. Aslında bu İngilizce'de evcil hayvan adı değil, yani bir keçi meselesi değil. Burada kullanılan "goat" kelimesi aslında "Greatest of All Time" ifadesinin büyük harflerinden türetilen "Tüm zamanların en büyüğü" anlamına gelen bir kısaltmadır.

İngilizce evcil hayvanların çıkardığı sesler

İngilizce'de hayvanlar cansız olarak kabul edilir. Hayvanlar İngilizce'de "it" zamiri ile kullanılır. Ancak, istisnalar vardır. Bu istisnalar, hayvanlara insan niteliklerinin bahşedildiği masallarda ve efsanelerde insanlar gibi İngilizce konuşabiliyorlar. Masallarda ve çizgi filmlerde bu hayvanların isimleri vardır ve istisna olarak "he" veya "she" zamirleriyle kullanılır.

Bu istisna evcil hayvanlar için de geçerlidir. İnsanlar evde besledikleri hayvanları aile üyeleri veya arkadaş olarak kabul ederler, dolayısıyla onlara "he" veya "she" zamirlerini kullanırlar.

İngilizce konuşulan ülkelerin sakinlerinin anlayışına göre evcil hayvanların nasıl ses çıkardığını açıklarsanız, çocuklar için İngilizce evcil hayvan isimleri konusu daha ilginç olacaktır. Örneğin Türkçede kedi "miyavlar", yani miyavlama sesi çıkarır. İngilizce'de bu fiil "meow" [miːˈaʊ] kelimesine karşılık gelir. İngilizce'de tavukların sesi "cluck" [klʌk] fiili ile ifade edilir. İngilizler bir köpeğin havlamasını "bow-bow" veya "woof-woof" olarak, bir koyunun sesini - "baa-baa", ve bir farenin tıslamasını - "squeak-squeak" olarak duyarlar. İngilizce'de horoz sabahları ötmesi - "cock-a-doodle-doo" gibi duyulur. İngiltere'de çocuklar bir atın kişnemesini "neigh-neigh",domuzun sesini "oink-oink" ve kuşların cıvıltısını "chirp" olarak duyarlar.

Bazı hayvanların hareketlerini tanımlamaya yardımcı olacak başka bir fiil listesi:
"moo" [muː] - böğürmek (inek)
"purr" [pɜː] - mırlamak (kedi)
"tweet" [twiːt] - cıvıldamak (kuş)
"quack" [kwæk] - vakvak etmek (ördek)
"howl" [haʊl] - ulamak (köpek ve kurt)
"bleat" [bliːt] - melemek (koyun, keçi)
"bark" [bɑːk] - havlamak (köpek)

İngilizce evcil hayvanlar çocuklar için çok ilginç bir konudur. Çocuklar hayvanların isimlerini resimler, çizgi filmler, basit şarkılar ve şiirler yardımıyla kolayca hatırlayabilirler. Sadece çocuklar için değil, İngilizce öğrenen yetişkinler için de faydalı olan birçok çocuk masalında hayvanlar bulunur. Hayvanlarla ilgili birçok programı İngilizce olarak izlemek de mümkün. Elbette bu sizin için çok faydalı olacaktır. Bazen farklı hayvanların isimlerini listeleyen ritmik çocuk şarkılarını dinlemek faydalı olabilir.

Hangisi doğru, "Cock" yoksa "Rooster"?

"Cock" Eski İngilizce'de erkek evcil kümes hayvanı anlamına gelir ve Britanya'da hâlâ horoz için kullanılan yaygın bir kelimedir. "Rooster" İngiltere'de nadiren kullanılan, ancak Kuzey Amerika'da bir horoz için bir genel kelime haline gelmiştir. Erkek cinsel organı için kullanılan "cock" kelimesi Amerika'da olduğu kadar İngiltere'de de yaygındır. Penisin gayri resmi eşanlamlısı olarak "Cock" kelimesini kullanmak Amerikancılık değildir, sadece İngilizler aynı kelimeyi her iki anlamda da kullanırlar. "Cock" kelimesi erkek cinsel organı için Amerikan argosu olduğundan, Amerika'da (İngiltere'de değil!) özellikle horoz dövüşüne atıfta bulunulması dışında kullanılmaz. Yani "Chicken" cinsiyetsizdir, "hen" dişibir tavuktur. "Rooster" "Cock" ve "Cockerel" erkek tavuklardır ve, "chick" herhangi bir cinsiyetten civciv anlamına gelir.

"Sheep", "Ram" ve "Ewe" arasındaki fark nedir?

"Ram" ve "Sheep" arasındaki fark nedir sorusuna cevap verirken, aynı hayvan oldukları için cevap açıktır! Basitçe söylemek gerekirse, "sheep" genel anlamda, yani cinsiyetten bağımsız olarak koyun anlamında kullanılır. Bu durumda, "Ram" bir erkek koyunu, yani bir koç anlamına gelir ve "Ewe" bir dişi koyunu belirtmek için kullanılır. "Lamb" cinsiyetten bağımsız olarak tüm kuzuları ifade eder.

İngilizce evcil hayvan isimleri

İngilizce evcil hayvanlar

Evcil hayvanların isimleri geçen İngiliz atasözleri

"Care killed the cat." - Bakım kediyi öldürdü.

"Don̓t look a gift horse in the mouth." - Hediyye olunmuş atın ağzına bakma ( Bir hediyyenin iyisi kötüsü olmaz anlamında)

"When pigs fly." - Domuzlar uçanda (Bu atasözü, tartışılan konunun hiç bir zaman baştutmayacağını belirtmek için kullanılır.)

"Don̓t count your chickens before they are hatched." - Civcivlerinizi yumurtadan çıkmadan saymayın.

"Honey is sweet, but the bee stings." - Bal tatlıdır ama arı sokar.

"Everyone calls his own geese swans." - Herkes kendi kazına kuğu der. (Herkes kendi malını över - anlamında)

"Every dog is valiant at his own door." -Her köpek kendi kapısında yiğittir.

"Set a beggar on horseback and he'll ride to the devil." - At sırtında bir dilenci oturt, ve o şeytana kadar gider.

"Take the bull by the horns." - Boğayı boynuzlarından yakalamak. (yani engelleri cesaretle karşılamak ve aşmak için her fırsatı değerlendirmek.)

"A horse stumbles that has four legs." - Dört ayağı olan bir at bile tökezler. ( Herkes yanlış yapa bilir anlamında )

"As busy as a bee." - Arı gibi məşkul. ( İşinin çok olması anlamında. )

"The dog barks, but the caravan goes on." - Köpek havlar ama kervan yoluna devam eder.

"Dog does not eat dog." - Köpek köpeği yemez. (Türkçe'de - İt iti ısırmaz.)

"It rains cats and dogs." - Kedi köpek yağıyor. (şiddetli yağmur yağdıkda kullanılır)

"Have more lives than a cat." - Kediden daha çok canı olmak.

"Every dog has his day." - Hər köpeyin kendi günü var. (Türkçe'de analogu: - Gün gelir bizim sokakda da bayram olur)

"Like a cat on hot bricks." - Sıcak tuğlaların üzerindeki bir kedi gibi. (Heyecanlanmak, kaygılanmak, endişelenmek anlamında)

"То kill two birds with one stone." - Bir taşla iki kuş öldürmek

"Never fry a fish till is caught." - Balığı tutmazdan [nce kızartma. (Türkçe'de: - Önce yap, sonra konuş.)

"A lazy sheep thinks its wool heavy." - Tembel koyun, yününün ağır olduğunu düşünür.

"A good horse is seldom spurred." - İyi bir at nadiren kendini kamçılatır.

"Barking dogs seldom bite." - Havlayan köpek ısırmaz.

"Cat and dog life." - Kedi ve köpek hayatı. ( Kedi ve köpek gibi yaşamak )

Evcil hayvan isimlerinin İngilizce yazılışı ve okunuşu.

[ dəˈmestɪk ˈæn.ɪ.məlz ] Evcil hayvanlar
[ dɒɡ ] Köpek
[ ˈpʌp.i ] Köpek yavrusu
[ kæt ] Kedi
[ ˈkɪt.ən ] Kedi yavrusu
[ ʃiːp ] Koyun
[ ræm ] Koç
[ læm ] Kuzu
[ ɡəʊt ] Keçi
[ kɪd ] Oğlak
[ ˈkæt.l̩ ] Sığır
[ kaʊ ] İnek
[ bʊl ] Öküz
[ ˈbʌf.ə.ləʊ ] Camış
[ kɑːf ] Buzağı
[ hɔːs ] At
[ fəʊl ] Tay
[ ˈdɒŋ.ki ] Eşek
[ ˈkæm.əl ] Deve
[ pɪɡ ] Domuz
[ pɪɡ .lət ] Domuz yavrusu
[ hen ] Tavuk
[ ˈruː.stər ] Horoz
[ tʃɪk ] Civciv
[ dʌk ] Ördek
[ ˈdʌk.lɪŋ ] Ördek yavrusu
[ ɡuːs ] Kaz
[ ˈtɜː.ki ] Hindi
[ ˈræb.ɪt ] Tavşan
[ ˈhæm.stər ] Hamster
[ biː ] Arı

Eğitimin ücretsiz ve herkes için erişilebilir olması gerektiğine inanıyoruz. Bu yüzden bir süre önce biz tamamen ücretsiz olarak gelişmeye devam etme kararı aldık. Ancak yeni eğitim kursları yaratmaya devam etmek için okuyucularımızın maddi desteğine ihtiyacımız var. İçerik hazırlanmasına, sitemizi geliştirmeye ve ilgili maliyetleri ödemek için yardıma ihtiyacımız vardır.
Yaptığımız eğitim kurslarını beğendiyseniz ve faydalı buluyorsanızsa, o zaman bizim hesaplara bağış yaparak bize destek ola bilirsiniz.